Maaliskuu 2023

tiistai, 28.03.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua toiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät toiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

Huhtikuu 2023

tiistai, 04.04.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa seuratyössä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja ja työotetta, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät seuratoiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

keskiviikko, 05.04.2023

18:00

ESLUn kevätkokous 2023

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn jäsenet kutsutaan yhdistyksen kevätkokoukseen. Ennakkotarkastamattomien valtakirjojen tarkastus aloitetaan kokouspaikalla klo 17.30 ja kokous klo 18.00.

keskiviikko, 12.04.2023

14:00

Urheiluseura työnantajana: liikunnasta ja urheilusta ammatti

Moodle verkko-oppimisympäristö Urheiluseuratoiminta on pitkään perustunut vapaaehtoistyölle. Useilla seuroilla on jo vuosien ajan ollut työskentelemässä palkattuja ammattilaisia, mutta useat seurat pyörivät yhä vapaaehtoisvoimin. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita palkkaukseen ja työsopimusten tekoon liittyen, mutta lisäksi koulutus sisältää osuuksia seuran esihenkilövalmiuksista ja siitä, kuinka seura voi edistää toiminnallaan hyvää työntekijäkokemusta.

maanantai, 17.04.2023

17:00

Joukkueiden ja urheilijoiden somepresenssi

Teams Urheilussa somen rooli vaikuttamisessa ja innostamisessa on kasvanut. Tule oppimaan ja pohtimaan mitä kannattaa postailla ja miksi. Luvassa konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä somen tekemiseen.

17:30

40 €

Urheiluseuran hyvä hallinto

Teams Etäkoulutuksessa tutustutaan yhdistystoiminnan perusteisiin ja mitkä ovat hyvän hallintotavan lähtökohdat seuratoiminnassa.

keskiviikko, 19.04.2023

13:00

Liikunta yhteisenä kielenä - RIVE-hankkeen päätösseminaari

Olympiastadion, Paavo Nurmen Tie 1, Helsinki RIVE-hankkeessa on tuettu maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

torstai, 20.04.2023

15:00

Seura nuoren työnantajana

Teams Nuoret töihin - mutta ei ehdoilla millä hyvänsä. Seura nuoren työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehtyä nuorten työntekijöiden palkkaamiseen ja työsuhteeseen liittyvään lainsäädäntöön. Tavoitteena on, että osaamme työnantajina toimia lainmukaisesti ja vastuullisesti nuorten työntekijöidenkin osalta.

perjantai, 21.04.2023

17:30

50 €

VOK-1: Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet -etäkoulutus

Etäkoulutus Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 22.04.2023

09:00

130 €

VOK-1: Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

maanantai, 24.04.2023

17:00

Seuran somestrategia

Teams Seuratoiminnassa arki on usein hyvin hektistä ja toisinaan voi tuntua siltä, että somen tekemiselle ei ole aikaa tai resursseja. Hyvin luotu somestrategia auttaa luomaan systemaattista somea ja saavuttamaan somen avulla toivottuja tuloksia. Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä helpottamaan arjen hektisyyttä, kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Toukokuu 2023

keskiviikko, 03.05.2023

17:00

10 €

Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

Teams Laadukas vuorovaikutus on menestystekijä, joka luo vahvan perustan urheilijan ja koko joukkueen kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Mitä on arvostava kohtaaminen? Kuinka laadukas vuorovaikutus tukee hyvinvointia, suorituskykyä ja psykologista turvallisuutta?

perjantai, 05.05.2023

11:00

Liikuntaa lääkkeeksi - Liikkujan apteekki

Etäkoulutus (Teams) Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat apteekkihenkilökunnalle terveysliikunnan koulutuspäiviä etäkoulutuksina. Koulutukset ovat apteekkien ja apteekkien henkilöstön tarpeisiin räätälöityjä monipuolisia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä apteekkityöhön, kannustaa apteekkien henkilökuntaa ottamaan liikunta puheeksi asiakastilanteissa sekä lisäämään apteekkien roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.

17:30

50 €

VOK-1: Minä valmentajana -etäkoulutus

Etäkoulutus Minä valmentajana on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 06.05.2023

09:00

80 €

VOK-1: Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

13:30

80 €

VOK-1: Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin. Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

maanantai, 08.05.2023

17:00

Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus seuratoiminnassa

Teams Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden rooli on seuratoiminnassa merkittävä. On tärkeää pohtia, mitä yhteisöllisyys juuri omassa seurassa tarkoittaa ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Koulutuksessa pureudutaan teemaan monipuolisesti ja pohditaan teemaa osallistujien toiveiden kautta.

tiistai, 09.05.2023

16:30

10 €

Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

keskiviikko, 10.05.2023

17:00

10 €

Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

maanantai, 15.05.2023

17:30

10 €

Pelit ja Leikit

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

tiistai, 16.05.2023

17:00

10 €

Urheiluteippauksen perusteet

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Urheiluteippauksen perusteet on käytännönläheinen koulutus kaikille urheiluteippauksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi teippauksen teoriaa sekä harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla aiempaa teippauskokemusta.

tiistai, 23.05.2023

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Urheiluseuran verotus

Paikka tarkentuu, Helsinki Toukokuun Seura-Akatemiassa perehdytään urheiluseuran verotuskysymyksiin.

maanantai, 29.05.2023

17:30

10 €

Pelit ja Leikit

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

tiistai, 30.05.2023

17:00

10 €

Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Laadukas vuorovaikutus on menestystekijä, joka luo vahvan perustan urheilijan ja koko joukkueen kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Mitä on arvostava kohtaaminen? Kuinka laadukas vuorovaikutus tukee hyvinvointia, suorituskykyä ja psykologista turvallisuutta?

18:00

Seura nuoren työnantajana

Teams Nuoret töihin - mutta ei ehdoilla millä hyvänsä. Seura nuoren työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehtyä nuorten työntekijöiden palkkaamiseen ja työsuhteeseen liittyvään lainsäädäntöön. Tavoitteena on, että osaamme työnantajina toimia lainmukaisesti ja vastuullisesti nuorten työntekijöidenkin osalta.

Kesäkuu 2023

maanantai, 05.06.2023

07:30

SankariSporttileirit Hyvinkäällä 5.-9.6. ja 31.7.-4.8.2023

Martin koulu (Martintorinkuja 2, Hyvinkää) Leirin järjestävät yhteistyössä ESLU, Elämäni Sankari ry sekä Hyvinkään kaupunki.

07:30

Haku leiriohjaajaksi 2023

Martin koulu, Martintorinkuja 2, Hyvinkää Kesä alkaa perinteisesti Hyvinkään SankariSporttileireillä. Tänä vuonna toinen leiri on ennen koulujen alkua. Leirit järjestävät yhteistyössä ESLU, Elämäni Sankari ry sekä Hyvinkään kaupunki. Haemme leireille reippaita ohjaajia.

tiistai, 06.06.2023

17:00

10 €

Lasten Liike -verkkokoulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Verkkokoulutus Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

keskiviikko, 07.06.2023

17:00

10 €

Lasten Liike -verkkokoulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Verkkokoulutus Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

tiistai, 13.06.2023

17:00

10 €

Urheiluteippauksen perusteet

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Urheiluteippauksen perusteet on käytännönläheinen koulutus kaikille urheiluteippauksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi teippauksen teoriaa sekä harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla aiempaa teippauskokemusta.

Elokuu 2023

keskiviikko, 09.08.2023

17:30

10 €

Pelit ja Leikit

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

tiistai, 15.08.2023

17:00

10 €

Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

17:00

10 €

Urheiluteippauksen perusteet

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Urheiluteippauksen perusteet on käytännönläheinen koulutus kaikille urheiluteippauksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi teippauksen teoriaa sekä harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla aiempaa teippauskokemusta.

18:00

Seura työnantajana

Helsinki, paikka tarkentuu Elokuun koulutuksessa käydään läpi, mitä tulee huomioida kun urheiluseura toimii työnantajana.

keskiviikko, 16.08.2023

17:00

10 €

Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

keskiviikko, 23.08.2023

17:00

10 €

Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Laadukas vuorovaikutus on menestystekijä, joka luo vahvan perustan urheilijan ja koko joukkueen kehittymiselle ja hyvinvoinnille. Mitä on arvostava kohtaaminen? Kuinka laadukas vuorovaikutus tukee hyvinvointia, suorituskykyä ja psykologista turvallisuutta?