Helmikuu 2023

torstai, 09.02.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Viestintää kulttuurirajojen yli, 2 iltaa, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kielellinen ja ei-kielellinen viestintä eri kulttuuriympäristöissä. Kuinka vähentää ja ratkaista väärinymmärryksiä? Millaisia kulttuurisia tekijöitä on viestinnän taustalla? Erilaisten kohderyhmien tavoittaminen

perjantai, 10.02.2023

17:30

50 €

VOK-1: Suunnitellen laatua harjoitteluun -etäkoulutus Peruttu vähäisen osallistujamäärän takia!

Etäkoulutus Suunnitellen laatua harjoitteluun on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 11.02.2023

09:00

120 €

VOK-1: Taitojen oppiminen + Opetustyylit ja ohjaaminen Peruttu vähäisen osallistujamäärän takia!

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Koulutuspäivä sisältää kaksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvaa teemakoulutusta. Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen.

torstai, 16.02.2023

14:00

Turvallinen vuorovaikutus digiympäristössä

Moodle verkko-oppimisympäristö Onko seuran digitaalisissa ympäristöissä vuorovaikuttaminen turvallista ja onko kaikilla toimijoilla ja jäsenistöllä nettietiketti hallussa? Onko seurassa ja ryhmissä luotu pelisäännöt, mitä verkossa voidaan julkaista.

Maaliskuu 2023

torstai, 02.03.2023

14:00

Tietosuoja- ja tietoturva-asiat sekä digitaalinen tiedonhaku

Moodle verkko-oppimisympäristö Miten toteutamme turvallista seuratoimintaa digiympäristössä? Tietosuoja on yksi tärkeistä elementeistä, kun mitataan seuran hyvää hallintoa. Missä sijaitsevat esimerkiksi teidän seuratoimijoiden ja jäsenten nimet, syntymäajat ja terveystiedot. EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR tarkoituksena on edistää henkilön yksityisyyden suojaa ja seurojen on myös oltava mukana noudattamassa vaadittuja velvoitteita.

tiistai, 07.03.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Osallisuus monikulttuurisissa ryhmissä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen ryhmätoiminnassa ja ryhmädynamiikassa. Ohjaajan rooli osallisuuden luojana ja ylläpitäjänä. Stereotypiat ja niiden purkukeinot sekä representaation merkitys. Sisältää myös lyhyen työkalun itsearviointiin.

perjantai, 17.03.2023

09:30

Seuratoiminta muutoksen laineilla-seminaari 17.-18.3.2023

Viking XPRS ja Metropol Spa Hotel, Tallinna Yhteiskunnassa on tapahtunut suuria äkillisiä muutoksia, jotka vaativat urheiluseuroiltakin reagointia. Lähde mukaan kevään seminaariin pohtimaan tulevaisuuden seurajohtamista!

tiistai, 28.03.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua toiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät toiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

Huhtikuu 2023

tiistai, 04.04.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa seuratyössä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja ja työotetta, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät seuratoiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

keskiviikko, 12.04.2023

14:00

Urheiluseura työnantajana: liikunnasta ja urheilusta ammatti

Moodle verkko-oppimisympäristö Urheiluseuratoiminta on pitkään perustunut vapaaehtoistyölle. Useilla seuroilla on jo vuosien ajan ollut työskentelemässä palkattuja ammattilaisia, mutta useat seurat pyörivät yhä vapaaehtoisvoimin. Koulutuksessa käydään läpi perusasioita palkkaukseen ja työsopimusten tekoon liittyen, mutta lisäksi koulutus sisältää osuuksia seuran esihenkilövalmiuksista ja siitä, kuinka seura voi edistää toiminnallaan hyvää työntekijäkokemusta.

perjantai, 21.04.2023

17:30

50 €

VOK-1: Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet -etäkoulutus

Etäkoulutus Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 22.04.2023

09:00

130 €

VOK-1: Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

Toukokuu 2023

perjantai, 05.05.2023

17:30

50 €

VOK-1: Minä valmentajana -etäkoulutus

Etäkoulutus Minä valmentajana on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 06.05.2023

09:00

80 €

VOK-1: Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

13:30

80 €

VOK-1: Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin. Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

tiistai, 09.05.2023

16:30

70 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

keskiviikko, 10.05.2023

17:00

60 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.