Joulukuu 2022

tiistai, 13.12.2022

08:30

Verkostotapaaminen harraste-, kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreille

Hotel Sveitsi, Hyvinkää Verkostoon ovat tervetulleita kaikki harraste-, kerho- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorit, tilaisuus on maksuton.

09:30

80 €

Tj-klubi: oma hyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen

Viking XPRS Joulukuun tapaamisen teemana on oma hyvinvointi ja työhyvinvoinnin johtaminen. Aiheeseen meidät alustaa Lapin Koulutuskeskus Redu/Lapin Urheiluopisto Santasport projektipäällikkö Soili Lehtinen Rovaniemeltä. Pysähdymme tarkastelemaan omaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja kuulemme millaisia työkaluja seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittämiseen on koottu yhdessä lappilaisten urheiluseurojen kanssa kolmen vuoden hankkeessa.

torstai, 15.12.2022

10:00

Liikuntaneuvojien verkostotapaaminen

Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan toimisto, Konepajankuja 3, Helsinki/teams ESLU järjestää verkostotapaamisen alueensa kuntien liikuntaneuvojille ja liikuntaneuvontatoiminnasta vastaaville.

17:00

Digitaaliset järjestelmät ja taloushallinto urheiluseurassa

Moodle verkko-oppimisympäristö ja teams Koulutuksessa on kaksi osiota. Ensimmäisessä osiossa avataan digitaalisia seurahallinnon järjestelmiä ja toisessa osiossa keskitytään hyvään taloushallintoon.

Tammikuu 2023

tiistai, 17.01.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Kulttuurinen kompetenssi kohtaamistyössä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Työkaluja monikulttuurisissa ympäristöissä toimiville. Kulttuurin vaikutus meihin, ajatteluumme ja odotuksiimme, eri taustaisten ihmisten kohtaaminen, sisältää myös lyhyen intron pakolaistaustaisten kohtaamisen erityispiirteistä.

perjantai, 20.01.2023

17:30

450 €

VOK-1-koulutuskokonaisuus lasten ja nuorten valmentajille - uudistettu!

ESLU järjestää lasten ja nuorten valmentajille suunnatun ensimmäisen tason valmentaja koulutuskokonaisuuden kevään aikana. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi yli lajirajojen!

17:30

50 €

VOK-1: Minä valmentajana -etäkoulutus

Etäkoulutus Minä valmentajana on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 21.01.2023

09:00

80 €

VOK-1: Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

13:30

80 €

VOK-1: Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin. Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

tiistai, 24.01.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Kulttuurinen kompetenssi seuratyössä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen seuratyössä. Kulttuurin vaikutus ajatteluumme, odotuksiimme ja yleisesti meihin valmentajina ja ohjaajina. Koulutus sisältää intron pakolais-taustaisten kohtaamisen erityispiirteistä.

lauantai, 28.01.2023

09:00

220 €

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis, Tenholantie 15, 00280 Helsinki Liikuntaleikkikoulu on 2–6-vuotiaille lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen konsepti, jota voivat toteuttaa urheiluseurat, yhdistykset, yksityiset toimijat sekä päiväkodit. Asiantuntijoiden tekemä toimintamalli tuo laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen. Toiminnan ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki.

Helmikuu 2023

torstai, 02.02.2023

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Yhdistyslain uudet tuulet ja seuran hyvä hallinto

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki Vuoden ensimmäisessä Seura-Akatemiassa tutustumme yhdistyslain muutoksiin ja mitä ne käytännössä tarkoittavat yhdistysten toiminnassa. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi hyvän hallinnon kannalta tyypillisiä ongelmia, joihin neuvonnoissa on etsitty ratkaisuja.

torstai, 09.02.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Viestintää kulttuurirajojen yli, 2 iltaa, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kielellinen ja ei-kielellinen viestintä eri kulttuuriympäristöissä. Kuinka vähentää ja ratkaista väärinymmärryksiä? Millaisia kulttuurisia tekijöitä on viestinnän taustalla? Erilaisten kohderyhmien tavoittaminen

perjantai, 10.02.2023

17:30

50 €

VOK-1: Suunnitellen laatua harjoitteluun -etäkoulutus

Etäkoulutus Suunnitellen laatua harjoitteluun on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 11.02.2023

09:00

120 €

VOK-1: Taitojen oppiminen + Opetustyylit ja ohjaaminen

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Koulutuspäivä sisältää kaksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvaa teemakoulutusta. Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen.

Maaliskuu 2023

tiistai, 07.03.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Osallisuus monikulttuurisissa ryhmissä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kulttuurisen moninaisuuden huomioiminen ryhmätoiminnassa ja ryhmädynamiikassa. Ohjaajan rooli osallisuuden luojana ja ylläpitäjänä. Stereotypiat ja niiden purkukeinot sekä representaation merkitys. Sisältää myös lyhyen työkalun itsearviointiin.

tiistai, 28.03.2023

14:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua toiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät toiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

Huhtikuu 2023

tiistai, 04.04.2023

17:00

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaamistaidot: Syrjinnän vastainen työtapa seuratyössä, Riven ja HNMKY:n koulutussarja

etäkoulutus Kuinka puuttua seuratoiminnassa havaittavaan syrjintään ja rasismiin? Koulutuksessa käydään läpi toimivia toimintatapoja ja työotetta, mietitään miten rasismi ja syrjintä ilmenevät seuratoiminnassa sekä harjoitellaan puuttumiskeinoja.

perjantai, 21.04.2023

17:30

50 €

VOK-1: Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet -etäkoulutus

Etäkoulutus Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 22.04.2023

09:00

130 €

VOK-1: Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Helsinki, paikka tarkentuu myöhemmin Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!