Tammikuu 2021

keskiviikko, 20.01.2021

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Hyvän seuran hallinto -webinaari

Webinaari Onko yhdistyksenne hallinto kunnossa? Tiedätkö, mistä asioista seuran hallituksen jäsenet vastaavat? Seuran hyvä hallinto noudattaa yhdistyslain periaatteita ja hyvää hallintotapaa, jotka jokaisen hallituksen jäsenen tulee tuntea.

lauantai, 23.01.2021

10:00

120 €

VOK-1: Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu + Fyysinen harjoittelu (aikuisten ohjaajille/valmentajille)

Webinaari Koulutuspäivä sisältää kaksi aikuisten ohjaajille ja valmentajille suunnattua teemakoulutusta. Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen. Koulutuspäivä järjestetään verkkokoulutuksena.

Helmikuu 2021

tiistai, 02.02.2021

18:30

45 €

VOK-1: Vinkkejä ohjaustuokioihin (aikuisten ohjaajille/valmentajille)

OIympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Vinkkejä ohjaustuokioihin on yksi aikuisten ohjaajille ja valmentajille suunnattuun koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Käytännönläheisestä koulutuksesta saa konkreettisia harjoitteita omaan ryhmään vietäväksi. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

torstai, 11.02.2021

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Turvallista seuratoimintaa digitaalisesti -webinaari

Webinaari Miten tietoturva ja tietosuoja liittyvät toisiinsa? Miten seuran tietoturvaa voidaan parantaa käytännössä? Tule kuulemaan tietoturvan ja tietosuojan merkityksestä seuratoiminnassa sekä löytämään parhaita käytäntöjä seuran arkeen.

tiistai, 16.02.2021

09:00

Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tapaaminen - Miten lisätä osaamista kulttuurien välisestä kohtaamisesta?

Webinaari CONNEXT-verkostotilaisuuksissa on noussut esille verkostoitumisen ja koulutuksen merkitys moninaisuuteen liittyvien asioiden eteenpäin viemiseksi. Tilaisuuksissa on nostettu esille tietoisuuden lisääminen johtoportaassa ja kouluttautumisen tärkeys ruohonjuuritasolla. Usein maahanmuuttoon ja kulttuurien välisiin kohtaamisiin liittyvät teemat kiinnostavat, mutta tulijoita koulutuksiin ei aina kuitenkaan löydy. Miten paketoida koulutus niin, että myös ohjaajat lähtevät mukaan?

18:00

Ikääntyneiden liikunta urheiluseurassa -webinaari

Webinaari Ikäihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tekemistä, joka tuo iloa arkeen ja samalla ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Onko seurallasi valmius vastata tarpeeseen ja osaamista tarjota tällaista? Entä tahtoa? ESLU ja KesLi järjestävät yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa webinaarin, jossa pohditaan seurojen toiminnan suuntaamista ikääntyneille.

Maaliskuu 2021

keskiviikko, 03.03.2021

17:30

10 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

OIympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

maanantai, 08.03.2021

17:00

15 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

OIympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

tiistai, 09.03.2021

18:30

50 €

Loppuvenyttelyt-verkkokoulutus

Webinaari Verkkokoulutus tarjoaa ideoita ja malleja, miten luoda loppuvenyttelystä mielekäs kokemus työikäisille liikkujille, jotta kroppa on valmis seuraavaan harjoitukseen. Koulutuksessa yhdistyvät teoria ja käytäntö tekemisen kautta.

keskiviikko, 17.03.2021

18:00

100 €

Seniorit urheiluseuraan (osa 1/3)

Webinaari Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja täydentää seuran tarjontaa ikääntyneille uuden liikuntatoiminnon, -palvelun tai -tuotteen muodossa. Tarkoituksena on lanseerata uusi palvelu kesällä 2021. Koulutukseen kuuluvat työpajat järjestetään verkossa 17.3., 15.4. ja 11.5.2021.

lauantai, 27.03.2021

09:00

120 €

VOK-1: Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa + Taitoharjoittelu + Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutuspäivä sisältää kolme VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvaa teemakoulutusta. Voit osallistua koko koulutuspäivään tai vain osaan koulutuksista. Koulutukset on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille.

Huhtikuu 2021

tiistai, 13.04.2021

09:00

Liikunnan ja kotoutumisen seminaari - save the date

Webinaari Kevään Liikunnan ja kotoutumisen seminaari järjestetään yhteistyössä Rive-hankkeen kanssa. Varaa päivä jo kalenteriisi!

torstai, 15.04.2021

18:00

100 €

Seniorit urheiluseuraan (osa 2/3)

Webinaari Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja täydentää seuran tarjontaa ikääntyneille uuden liikuntatoiminnon, -palvelun tai -tuotteen muodossa. Tarkoituksena on lanseerata uusi palvelu kesällä 2021. Koulutukseen kuuluvat työpajat järjestetään verkossa 17.3., 15.4. ja 11.5.2021.

lauantai, 17.04.2021

10:00

90 €

VOK-1: Fyysinen harjoittelu

OIympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Fyysinen harjoittelu on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

keskiviikko, 21.04.2021

17:30

10 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

OIympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

lauantai, 24.04.2021

09:00

190 €

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis, Tenholantie 15, 00280 Helsinki Liikuntaleikkikoulu on 2–6-vuotiaille lapsille suunnattu liikuntaharrastamisen konsepti, jota voivat toteuttaa urheiluseurat, yhdistykset, yksityiset toimijat sekä päiväkodit. Asiantuntijoiden tekemä toimintamalli tuo laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen. Toiminnan ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki.

Toukokuu 2021

tiistai, 04.05.2021

09:00

Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tapaaminen

Tarkentuu myöhemmin Tapaamisen aiheena on liikunnan yhdenvertaisuus viranomaisten näkökulmasta sekä yhdenvertaisuussuunnittelu liikunnassa. Tervetuloa keskustelemaan maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisestä!

keskiviikko, 05.05.2021

17:00

15 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Helsinki, tarkentuu lähempänä Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

torstai, 06.05.2021

18:00

80 €

Teippauksen perusteet (osa 1/2)

Helsinki, tarkentuu lähempänä Teippauksen perusteet on kahteen iltaan jaettu käytännönläheinen koulutus kaikille urheilu- ja kinesioteippauksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi teippauksen teoriaa sekä harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla aiempaa teippauskokemusta. Koulutus järjestetään 6. ja 11.5.2021.

tiistai, 11.05.2021

18:00

80 €

Teippauksen perusteet (osa 2/2)

Helsinki, tarkentuu lähempänä Teippauksen perusteet on kahteen iltaan jaettu käytännönläheinen koulutus kaikille urheilu- ja kinesioteippauksesta kiinnostuneille. Koulutuksessa käydään läpi teippauksen teoriaa sekä harjoitellaan teippausta käytännössä. Koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla aiempaa teippauskokemusta. Koulutus järjestetään 6. ja 11.5.2021.

18:00

100 €

Seniorit urheiluseuraan (osa 3/3)

Webinaari Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja täydentää seuran tarjontaa ikääntyneille uuden liikuntatoiminnon, -palvelun tai -tuotteen muodossa. Tarkoituksena on lanseerata uusi palvelu kesällä 2021. Koulutukseen kuuluvat työpajat järjestetään verkossa 17.3., 15.4. ja 11.5.2021.