Elokuu 2022

maanantai, 08.08.2022

16:30

10 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, nuoret ja aloittelevat ohjaajat

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus onkin erinomainen startti ohjaajan polulle.

tiistai, 09.08.2022

17:00

10 €

Iloa ja Liikettä! Lasten Liike -koulutus, kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu 6 - 12-vuotiaiden lasten liikunnallisten harrastusryhmien kokeneille ohjaajille ja valmentajille sekä opettajille.

maanantai, 15.08.2022

16:00

10 €

Pelit ja Leikit

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutuksessa käydään itse tehden läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia sekä kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia.

Syyskuu 2022

perjantai, 02.09.2022

450 €

VOK-1-koulutuskokonaisuus lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille - uudistettu!

ESLU järjestää lasten ja nuorten ohjaajille/valmentajille suunnatun ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden syksyn aikana. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi yli lajirajojen!

450 €

VOK-1-koulutuskokonaisuus aikuisten ohjaajille/valmentajille - uudistettu!

ESLU järjestää aikuisten ohjaajille ja valmentajille suunnatun ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden syksyn aikana. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi yli lajirajojen!

17:30

50 €

VOK-1: Minä valmentajana -etäkoulutus

Etäkoulutus Minä valmentajana on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 03.09.2022

09:00

80 €

VOK-1: Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

14:00

80 €

VOK-1: Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

keskiviikko, 14.09.2022

13:00

Pienten lasten liikuttajat -verkoston tapaaminen

Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki Pienten lasten liikuttajat -verkoston tapaaminen järjestetään syyskuussa Olympiastadionilla. Tervetuloa verkostoon!

maanantai, 19.09.2022

Aikuisten seuratoiminnan teemailta: Seuratoimijoiden jaksamisen tukeminen työhyvinvointia lisäämällä

Teams Voiko seura tehdä tietoisesti toimenpiteitä, joilla varmistetaan seuratoimijoiden jaksaminen? Miten huolehdimme toimijoistamme? Miten voimme varmistaa kaikkien toimijoiden, niin palkallisten kuin vapaaehtoisten innostuksen ja jaksamisen? Tule mukaan keskustelemaan seuratoimijoiden työhyvinvoinnista ja sen tarpeista. Illan aikana kuulemme aiheesta myös seuraesimerkin.

tiistai, 20.09.2022

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Taloushallinnon organisointi toiminta- ja talousohjesäännön avulla

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki Yhdistyslaki, seuran säännöt ja muu lainsäädäntö määrittelevät hallituksen lakisääteisiä tehtäviä. Mikäli hallitus delegoi tehtäviään, vastuuttaminen ja ohjeistus tulee laatia vastuuhenkilölle riittävällä tavalla. Syksyn ensimmäisessä Seura-Akatemiassa tutustutaan tarkemmin taloushallinnan organisoimiseen ja toiminta- ja talousohjesääntöön.

perjantai, 30.09.2022

17:30

50 €

VOK-1: Suunnitellen laatua harjoitteluun -etäkoulutus

Etäkoulutus Suunnitellen laatua harjoitteluun on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu sekä lasten ja nuorten että aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

Lokakuu 2022

lauantai, 01.10.2022

09:00

120 €

VOK-1: Taitojen oppiminen + Opetustyylit ja ohjaaminen

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Koulutuspäivä sisältää kaksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvaa teemakoulutusta. Voit osallistua joko molempiin tai vain toiseen.

keskiviikko, 26.10.2022

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Sponsorointi ja varainhankinta

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki Mitä yritykset odottavat kumppanuuksilta uudessa ajassa? Mistä tunnistaa potentiaaliset kumppanuudet? Miten tunnistaa omat vahvuudet ja tuotteistaa ne? Kuinka tavoittaa päättäjät?

Marraskuu 2022

perjantai, 11.11.2022

17:30

50 €

VOK-1: Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet -etäkoulutus

Etäkoulutus Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 12.11.2022

09:00

120 €

VOK-1: Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

torstai, 24.11.2022

18:00

60 €

Seura-Akatemia: Me yhdessä huipputiiminä: yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Helsinki (paikka varmistuu lähempänä) Miten sinä rakennat yhteisöllisyyttä omassa seurassasi? Hyvä seuratyö on kaikkien asia. Valmennuksen tarkoituksena on pysähtyä pohtimaan omaa ja tiimin toimintaa. Valmennuksen tavoitteena on avata näkökulmia ja tarjota tila pysähtyä pohtimaan, miten rakennamme urheiluseurojen yhteisöllisyyttä seuraavalle tasolle sekä miten muotoilemme yhdessä yhteistyömme tavat toimia.

perjantai, 25.11.2022

17:30

50 €

VOK-1: Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta -etäkoulutus

Etäkoulutus Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus järjestetään etäyhteydellä ja se on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!

lauantai, 26.11.2022

09:00

120 €

VOK-1: Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa on yksi VOK-1-koulutuskokonaisuuteen kuuluvista teemakoulutuksista. Koulutus on suunnattu aikuisten ohjaajille ja valmentajille. Tule mukaan kehittämään valmennusosaamistasi!