Ajankohta

Perjantai 22.9.2017 klo 17:30 - Lauantai 23.9.2017 klo 17:00

Paikka

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Hinta

120 €

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
← Takaisin

Tule oppimaan ja kehittämään itseäsi valmentajana ja ohjaajana liikunnan aluejärjestöjen VOK-superviikonloppuihin!

Ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Koulutuksen tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen.

VOK-1-koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu 10-12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Koulutuskokonaisuus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa.

Voit osallistua koko viikonlopun koulutukseen, yhden päivän koulutukseen tai vain yhteen teemakoulutukseen.

Alueiden VOK-koulutus on uudistettu niin, että osallistujat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamiseen tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Yhteisten yleisopintojen lisäksi kouluttautujan tulee suorittaa mahdolliset lajiopinnot, joista sovitaan jokaisen lajin kanssa erikseen.

Lisätietoa VOK-1-koulutuskokonaisuudesta löydät täältä.


Viikonlopun aikataulu ja teemat (voit osallistua yhteen tai useampaan koulutukseen)


VOK-1: Kannustava valmentaja ja ohjaaja, pe 22.9. klo 17.30–20.30
Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa. Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

VOK-1: Harjoittelun suunnittelu ja arviointi, la 23.9. klo 9.00–12.00
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista. Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.

VOK-1: Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa, la 23.9. klo 12.30–14.30
Liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on kasvattaa lapsia ja nuoria kohti liikunnallista elämäntapaa, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksessa käydään läpi liikunnalliseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä elinkaaren eri vaiheissa. Muina teemoina ovat elimistön kehittyminen eri ikävaiheissa sekä drop-out-ilmiö ja sen ehkäiseminen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet. Tavoitteen mukaisesti valmentaja osaa huomioida nämä asiat kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

VOK-1: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen, la 23.9. klo 14.30–16.30
Kyky oman toiminnan ja osaamisen arviointiin sekä pyrkimys itsensä kehittämiseen ovat hyvän ja ammattitaitoisen valmentajan ja ohjaajan tunnusmerkkejä. Koulutuksessa käydään läpi omaa ajankäyttöä sekä toiminnan suunnittelua, arviointia ja tehtävien priorisointia. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja oman ajankäytön suunnitteluun ja hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja oppii  tiedostamaan oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin merkityksen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.


VOK-1-koulutusten hinnat

Mikäli osallistut vain osittain viikonlopun koulutuksiin, hinta määräytyy koulutusten lukumäärän ja keston mukaan. Osallistuja voi valita vain yhden teemakoulutuksen, kaikki kolme viikonloppua tai jotain siltä väliltä.

 • Teemakoulutukset: 2h = 35 €, 3h = 45 €, 5h = 65 € ja 7h = 90 €
 • Yksi VOK-superviikonloppu = 120 €
 • Hintoihin lisätään 3 euron toimistomaksu.
   

Syksyn toinen VOK-viikonloppu järjestetään 17.–18.11.2017.

 

Lisätietoja: Isa Laakso, koulutusassistentti, isa.laakso(at)eslu.fi, p. 040 450 1950
 


Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan alla olevia ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

 • Koulutushintoihin lisätään toimistomaksu (3 euroa).
 • Koulutukset sisältävät opetuksen, tilan ja koulutuksessa jaettavan materiaalin.
  Osa koulutuksista sisältää myös todistuksen.
 • Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Koulutukseen osallistumisen voi perua kuluitta seitsemän (7) päivää ennen koulutuksen alkamista.
 • Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 prosenttia koulutuksen hinnasta.
 • Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla.
 • Ilman peruutusta koulutuksesta poisjääneiltä veloitamme koko koulutuksen hinnan.
 • Sairastapauksissa palautamme koulutusmaksun vähennettynä toimistokuluilla (9 euroa) lääkärintodistusta vastaan.
 • Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjien taholta, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi.
 • ESLU pidättää oikeudet muutoksiin.
Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.