Ajankohta

Lauantai 27.10.2018 klo 09:00 - 16:30

Paikka

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
← Takaisin

Liikunta aikuisen arjessa (5 h)


Säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys aikuisliikkujan elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten aikuisten arkiliikuntaa saadaan lisättyä, miten matalan kynnyksen liikuntaryhmä perustetaan ja miten aikuista tuetaan elämäntapojen muutosprosessissa.

Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa aikuisliikunnan erityispiirteet, ymmärtää arkiliikunnan merkitys sekä tiedostaa eri elämänvaiheiden ajanhallinnan haasteet. Lisäksi koulutuksessa opitaan hahmottamaan liikunnan aloittamiseen liittyviä rajoitteita, vaatimuksia ja mahdollisuuksia. 
 

Vinkkejä liikkumiseen ja ohjaustuokioihin (3 h)


Koulutus tarjoaa ideoita ja malleja erilaisten liikuntatuokioiden ohjaamiseen niin kestävyys-, nopeus-, voima- kuin liikkuvuusharjoitteiden parissa. Koulutus sisältää lisäksi käytännön vinkkejä naruhyppelyn erilaisiin ja monipuolisiin harjoitteisiin. Harjoitteita voi tehdä myös ilman hyppyjä ja soveltaa kohderyhmän mukaan. Painotamme koulutuksessa ohjaamista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koulutus toteutetaan osittain työpaja- ja ideariihenä, jossa osallistujat pääsevät jakamaan omaa osaamistaan ja omia ideoitaan muille.

Koulutuksen tavoitteena on osallistujan itsensä kehittäminen niin liikkujana kuin liikuttajana. Koulutuksessa analysoidaan omaa toimintaa ohjaajana, etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä arvioidaan omia ohjattavia ja niiden vaatimuksia. Lisäksi tarkoituksena on oppia ymmärtämään syy-seuraussuhteita suunnitelman ja toteutuksen välillä ja rohkaista jokaista heittäytymään mukaan liikunnallisiin tilanteisiin.


Kouluttajana toimii ESLUn kouluttaja, ammattivalmentaja Sanna Laine.


Tason 1 valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan. Koulutukseen osallistuvat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Lisätietoa VOK-1-koulutuskokonaisuudesta löydät täältä.

 

ESLUn aikuisliikunnan lokakuu - maksuttomat koulutukset seuratoimijoille


Tämä koulutus on maksuton urheiluseurojen edustajille, muille 90 €. Koulutusten täyttyessä Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishankkeen yhteistyöseurojen edustajat ovat etusijalla.

Lokakuun aikana järjestämme kolme maksutonta koulutusta: Liikuntaleikkejä treeneihin, 50+ liikkujien ohjaajakoulutus ja Liikunta aikuisen arjessa sekä Vinkkejä liikkumiseen ja ohjaustuokioihin.Lisätietoja: koulutusassistentti Isa Laakso, isa.laakso@eslu.fi, puh. 040 450 1950


ESLUn tietosuojaseloste lyhyesti

  • Ilmoittautumislomakkeella annettuja tietoja käytetään henkilötietojen ajantasaiseen hallintaan ennen tilaisuutta, sen aikana ja sen jälkeen sekä tietojen ylläpitoon, kehittämiseen ja kohdennettuun markkinointiin.

  • Henkilötietojen käsittely perustuu markkinoinnin, kuvien käytön ja mahdollisen osallistujalistan jakamisen osalta suostumukseen. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

  • Tarpeellisia osallistujatietoja luovutetaan kouluttajille, tilaajille sekä tapahtuman järjestämisen kannalta oleellisille tahoille (esim. erityisruokavaliot).

  • Osallistujien henkilötietoja säilytetään max. 10 vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

  • Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

Tutustu ESLUn tietosuojaselosteeseen kokonaisuudessaan tästä.


Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan ESLUn ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Huomaathan, että ilmoittautumislomakkeen tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.