Ajankohta

Lauantai 24.8.2019 klo 08:30 - 17:00

Paikka

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Hinta

120 €

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
← Takaisin

Koulutuspäivän alustava aikataulu
 

8.30–12.00        Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa & Vinkkejä ohjaustuokioihin
12.00–12.45      Lounastauko
12.45–17.00      Liikunta aikuisen arjessa

 

Koulutusten sisällöt


Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (laajuus 2 h)

Liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on terveyden ylläpitäminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaaja ja valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta. Lisäksi hän ymmärtää ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvä ohjaaja ja valmentaja ymmärtää myös oman esimerkkinsä ja toimintansa vaikutukset valmennettaviin.


Vinkkejä ohjaustuokioihin (laajuus 3 h)

Koulutus tarjoaa ideoita ja malleja erilaisten liikuntatuokioiden ohjaamiseen niin kestävyys-, nopeus-, voima- kuin liikkuvuusharjoitteiden parissa. Koulutus sisältää lisäksi käytännön vinkkejä naruhyppelyn erilaisiin ja monipuolisiin harjoitteisiin. Harjoitteita voi tehdä myös ilman hyppyjä ja soveltaa kohderyhmän mukaan. Painotamme koulutuksessa ohjaamista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koulutus toteutetaan osittain työpaja- ja ideariihenä, jossa osallistujat pääsevät jakamaan omaa osaamistaan ja omia ideoitaan muille.

Koulutuksen tavoitteena on osallistujan itsensä kehittäminen niin liikkujana kuin liikuttajana. Koulutuksessa analysoidaan omaa toimintaa ohjaajana, etsitään yhdessä ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä arvioidaan omia ohjattavia ja niiden vaatimuksia. Lisäksi tarkoituksena on oppia ymmärtämään syy-seuraussuhteita suunnitelman ja toteutuksen välillä ja rohkaista jokaista heittäytymään mukaan liikunnallisiin tilanteisiin.
 

Liikunta aikuisen arjessa (laajuus 5 h)

Säännöllisellä, päivittäisellä arkiaktiivisuudella ja elimistön huollolla on suuri merkitys aikuisliikkujan elimistön toiminnalle ja hyvinvoinnille. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään terveyttä ja suorituskykyä edistävän liikunnan taustatekijöitä. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten aikuisten arkiliikuntaa saadaan lisättyä, miten matalan kynnyksen liikuntaryhmä perustetaan ja miten aikuista tuetaan elämäntapojen muutosprosessissa.

Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa aikuisliikunnan erityispiirteet, ymmärtää arkiliikunnan merkitys sekä tiedostaa eri elämänvaiheiden ajanhallinnan haasteet. Lisäksi koulutuksessa opitaan hahmottamaan liikunnan aloittamiseen liittyviä rajoitteita, vaatimuksia ja mahdollisuuksia.
 

Kaikkiin koulutuksiin liittyy pakolliset ennakkotehtävät.

Kouluttajana toimii ESLUn kouluttaja, ammattivalmentaja Sanna Erdoğan.

 

Koulutuspäivän hinta


Koulutuspäivän hinta on 120€, mikäli osallistut kaikkiin päivän koulutuksiin.

Yksittäisten koulutusten hinnat ovat seuraavat:
- Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h), 35€
- Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h), 45€
- Liikunta aikuisen arjessa (5 h), 65€

Hintoihin lisätään toimistomaksu (3€).
 

Ensimmäisen tason valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan alueellisesti lähellä omaa toimintaympäristöään. Tavoitteena on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa ja se sisältää yhteensä 12 teemakoulutusta.

Lisätietoa VOK-1-koulutuskokonaisuudesta löydät täältä.
 

Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella viimeistään 16.8.2019

Lisätietoja: Isa Laakso, koulutusassistentti, isa.laakso(at)eslu.fi, p. 040 450 1950

Sivupalkin kuva: Liikunnan aluejärjestöjen kuvapankki / Tero Takalo-Eskola


Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan ESLUn ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Huomaathan, että ilmoittautumislomakkeen tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.