Ajankohta

Keskiviikko 9.10.2024 klo 14:00 - 15:30

Paikka

Teams

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ja Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hanke
← Takaisin

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät maksuttoman Tour De Opiskelu – Liike Freesaa -webinaarin, joka tarjoaa arvokasta tietoa ja käytännön vinkkejä toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle.

Webinaarin tavoitteena on pureutua siihen, kuinka liikkeen lisääminen otetaan puheeksi opiskeluhuollossa sekä kuinka edistetään mielenterveyttä liikunnallisesti. Lisäksi kuulemme esimerkkejä liikkeen lisäämisestä niin lukiossa, ammattioppilaitoksessa kuin korkea-asteellakin.

Ohjelma:

Klo 14.00 Tervetuloa ja avaus
Petteri Mäkelä, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Kymenlaakson Liikunta ry
                  
Klo 14.05 Liikkeen lisäämisen puheeksi ottaminen opiskeluhuollossa
Pekka Tiitinen, johtava asiantuntija, Liikkuva opiskelu -ohjelma
                 
Klo 14.25 Mielenterveyttä liikunnallisesti
Johanna Kujala, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Mieli Ry

Käytännön caset:
klo 14.50 Liikuntacoach -toimintamalli Helsingin toisen asteen oppilaitoksissa
Liikuntacoachit ovat liikunta-alan ammattilaisia, jotka työskentelevät oppilaitoksissa osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.
Tavoitteena on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta liikkumisen keinoin yhteistyössä
muun oppilaitoshenkilöstön kanssa. Toiminta on jalkautunut kouluihin hyvin ja kerännyt kiittävää palautetta sekä opiskelijoilta että henkilöstöltä.
Lilja Grönroos, liikuntacochien tiimivastaava, liikuntatieteiden maisteri, Helsingin kaupunki.

klo 15.00 Hyvinvointivalmennuksella tukea yksilöllisesti                          
Liikkuva Ekami on tarjonnut oppijoilleen hyvinvointivalmennusta jo useamman vuoden ajan. Hyvinvointivalmennus on matalankynnyksen toimintaa, jolla pyritään edistämään oppijoiden terveyttä tukevia elämäntapamuutoksia. Valmennuksessa keskitytään tarpeiden mukaan liikkumis-, ja/tai ravintotottumuksiin.
Lotta Repo, työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen lehtori, Liikkuva Ekami-hankkeen koordinaattori. 

klo 15.10 Sykettä korkeakoululiikuntaan
SYKETTÄ-korkeakoululiikunta liikuttaa Joensuussa vuosittain useita tuhansia opiskelijoita sekä  henkilökunnan jäseniä. Ryhmäliikunnan, kuntosalien ja
palloiluvuorojen lisäksi tarjolla on myös yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa liikuntaneuvontaa, jolla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia. Yhtenä syynä                                            opiskelijoiden liikkumattomuuteen on liikuntakaverin puute ja sitä varten on kehitetty oma Linder -  eli liikuntakaveripalvelu.
Heli Aalto, Korkeakoululiikunnan suunnittelija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY).

15.20        Toiminnalliset opetustavat
 Liikunnan aluejärjestöt.

Tämä webinaari tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia ja jakaa parhaita käytäntöjä liikkumisen lisäämisessä opiskelijoiden arkeen. Ilmoittaudu mukaan nyt!

Osallistujat saavat tallenteen webinaarin jälkeen. 

Ilmoittaudu mukaan tästä.