Ajankohta

Tiistai 4.5.2021 klo 09:00 - 11:00

Paikka

Webinaari

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, HNMKY sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu← Takaisin

Liikunnan ja kotoutumisen seuraavassa aamutilaisuudessa jatketaan Yksin ja yhdessä -webinaarissa heräteltyä keskustelua inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Mitä kunnassa, järjestössä ja seurassa voi tehdä käytännössä?

Virikepuheenvuoron tilaisuudessa pitää Peter Kariuki Oikeusministeriöstä aiheella Liikunnan näkökulma Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnossa. Etnon päätarkoitus on mahdollistaa vuoropuhelu eli säännöllinen yhteistyö ja parempi ymmärrys maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Etno toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maahanmuuttajien vaikuttamismahdollisuuksiin ja osallistumiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Kuulemme myös Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMUn Linda Ruudun puheenvuoron yhdenvertaisuuden haasteista liikuntakentällä. Linda toimii Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkönä. Lisäksi tilaisuus sisältää työpajatyöskentelyä käytännön askeleiden ideoimiseksi aiheella: Miten edistää liikunnan yhdenvertaisuutta? Tilaisuudessa keskustellaan myös Liikunnan ja kotoutumisen verkoston tulevaisuudesta: mitä toiveita verkostolla on syksylle 2021 ja sen jälkeen?

CONNEXT-tilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille.​ Tilaisuus on suunnattu urheiluseuroille, liikuntaa maahanmuuttajille järjestäville kunnille ja järjestöille sekä asiantuntijoille ja opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttajille suunnatusta, liikuntalähtöisestä pedagogiikasta. 

Tervetuloa webinaariin keskustelemaan maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisestä!

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2021.

Tilaisuuden järjestävät Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, HNMKY ja Metropolia Ammattikorkeakoulu osana kansainvälistä CONNEXT for inclusion -hanketta (ESR, 2018-2021). Hankkeen tavoitteena on koota hyviä käytäntöjä liikunnan ja kotoutumisen yhdistämisestä julkaisuksi sekä kehittää oppimispelejä urbaaneihin ympäristöihin ja liikuntalähtöistä pedagogiikkaa oppilaitoksiin. Lue lisätietoja hankkeesta: www.connextforinclusion.eu/fi

Lisätietoja: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, nuorisopäällikkö Tarja Nieminen, puh. 0400 894 559Huomaathan, että ilmoittautumislomakkeen tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.