Ajankohta

Tiistai 23.10.2018 klo 17:30 - 20:30

Paikka

Touhula Laajalahti, Kivennavantie 21, 02130 Espoo

Hinta

60 €

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
← Takaisin

Tässä koulutuksessa kerrotaan, mitä toiminnallisuudella tarkoitetaan, perustellaan toiminnallisuuden tarpeellisuutta, esitellään ja havainnoidaan toiminnallisuuden mahdollisuuksia. Koulutuksen tarkoitus on pohtia jo ennestään tuttujen toimintamallien toiminnallistamista ja jakaa ideoita varhaiskasvatuksen toimijoiden kesken.

Kouluttajana toimii Minna Tahvanainen.


Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostuu toiminnallinen ja leikinomainen ryhmä- ja yksilöohjaus, joka edistää lapsen kognitiivista ja sosioemotionaalista kehitystä (Opetushallitus 2010). Toiminnallisuus voi tarkoittaa ryhmätöitä, leikkejä, draamaa, tutkimustehtäviä tai yhteistoiminnallista oppimista.


Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sen merkityksellisempää pienikin liikunta tai liikuntatuokio on lapsen kehitykselle ja fyysisen aktiivisuuden lisääntymiselle. Motorisia perustaitojen harjoituttaminen tälläkin tavalla on tärkeää lapsen fyysiselle kehittymiselle. Kuitenkin suurimman osan toiminnallisuudesta varhaiskasvatuspäivän aikana pitäisi tapahtua vapaana, omaehtoisena liikkumisena, leikin ja muun toiminnan ohessa.


Lisätietoja: Isa Laakso, koulutusassistentti, isa.laakso@eslu.fi, puh. 040 450 1950

Sivupalkin kuva: Liikunnan aluejärjestöjen kuvapankki / Tero Takalo-Eskola


ESLUn tietosuojaseloste lyhyesti

  • Ilmoittautumislomakkeella annettuja tietoja käytetään henkilötietojen ajantasaiseen hallintaan ennen tilaisuutta, sen aikana ja sen jälkeen sekä tietojen ylläpitoon, kehittämiseen ja kohdennettuun markkinointiin.

  • Henkilötietojen käsittely perustuu markkinoinnin, kuvien käytön ja mahdollisen osallistujalistan jakamisen osalta suostumukseen. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

  • Tarpeellisia osallistujatietoja luovutetaan kouluttajille, tilaajille sekä tapahtuman järjestämisen kannalta oleellisille tahoille (esim. erityisruokavaliot).

  • Osallistujien henkilötietoja säilytetään max. 10 vuotta viimeisimmän osallistumisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

  • Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

Tutustu ESLUn tietosuojaselosteeseen kokonaisuudessaan tästä.


Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan ESLUn ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Huomaathan, että ilmoittautumislomakkeen tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.