Ajankohta

Torstai 12.4.2018 klo 17:30 - 20:30

Paikka

Mäkelän koulu, Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Hinta

60 €

Järjestäjä

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU
Amerikkalainen jalkapallo
← Takaisin

Ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1) tarjoaa yksittäisille valmentajille ja ohjaajille, seuroille sekä lajiliitoille mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan. VOK-1-koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu 10 - 12 teemakoulutuksesta sekä niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Näiden yleisopintojen lisäksi kouluttautujan tulee suorittaa mahdolliset lajiopinnot. Koulutukseen osallistuvat voivat erikoistua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen. Koulutuskokonaisuus on rakennettu yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Lisätietoa VOK-1-koulutuskokonaisuudesta löydät täältä.


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa

Valmentajan ymmärrys psyykkisistä ja sosiaalisista ominaisuuksista on onnistuneen valmennustilanteen edellytys. Koulutuksessa käydään läpi, miten psyykkiset ominaisuudet ja taidot kehittyvät sekä miten psyykkisiä perustaitoja voidaan harjoitella. Lisäksi perehdytään psyykkiseen valmennukseen eri ikäkausina sekä syvennytään lasten ja nuorten psyykkisiin ominaisuuksiin.

Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaajat ja valmentajat ymmärtävät oman roolinsa urheilijan innostuksen, itsetunnon, itseluottamuksen sekä keskittymiskyvyn tukemisessa ja vahvistamisessa. Lisäksi he osaavat huolehtia siitä, että valmennustapahtumassa vallitsee positiivinen tekemisen meininki ja liikkumisen ilo.


Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat edellytys tietojen ja taitojen välittymiselle urheilijan ja valmentajan välillä. Koulutuksessa käydään läpi tunteiden tunnistamista, itseilmaisun ja kuuntelemisen taitoja, valmentajan merkitystä hyvän ilmapiirin luomisessa sekä pelisääntöjä valmennuksessa ja ohjaamisessa.

Koulutuksen tavoitteena on, että ohjaajat ja valmentajat tuntevat tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusteet sekä ymmärtävät avoimen ja luottamusta synnyttävän ilmapiirin merkityksen valmennuksessa.


Koulutuksen toteutus

Kolmen tunnin iltakoulutus on tiivis ja kattava tietopaketti niin psyykkisestä valmennuksesta kuin tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Illan aikana pureudutaan kahden koulutuksen sisältöihin, jotka sivuavat osittain samoja teemoja. Koulutusten nivominen yhteen mahdollistaa tällaisten teemojen käsittelyn yhdessä koulutusillassa. Illasta saa hyväksiluettua kaksi koulutusta osaksi VOK-1-opintoja.


Kouluttajana toimii ESLUn kouluttaja Sini Lehto.

Lisätietoja: koulutusassistentti Heidi Ahtiainen, heidi.ahtiainen(at)eslu.fi, puh. 045 7731 1002

Ilmoittautuja sitoutuu noudattamaan ESLUn ilmoittautumis- ja peruutusehtoja.

Tapahtuma on jo alkanut ja ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.